Afgelopen weekend is er tijdens de werkdag weer hard gewerkt aan de schoeiing.
En is er ruimte gemaakt voor de nieuwe schoeiing.