https://www.hoorn.nl/overlastwaterplanten

Als u bij het varen in het Markermeer overlast heeft van waterplanten, kunt u dit doorgeven aan de gemeente. Dat is belangrijk om het water goed bevaarbaar te houden.

U kunt overlast van waterplanten in het Markermeer online melden. Geef bij uw melding zo precies mogelijk aan op welke plek u overlast had. Geef verder een korte omschrijving van uw vaartuig (type, afmeting en diepgang).