Waterplant gezien?

Waterplanten kunnen voor overlast zorgen voor waterrecreanten en watersporters. Met uw hulp kunnen we in kaart brengen op welke plaatsen in het IJsselmeergebied* (IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, Randmeren) waterplanten voor overlast zorgen. Heeft u overlast van waterplanten in het IJsselmeergebied? Laat ons dan weten waar dat is!

*De Waterplantmelder is in eerste instantie voor het registreren van meldingen in het IJsselmeergebied. Mogelijk dat deze later wordt uitgebreid voor andere gebieden.

https://www.waterplantmelder.nl/